Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

1. Klient, jeśli zawarł umowę jako konsument, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane na adres SPÓŁKI lub poprzez pocztę elektroniczną na adres email unirolparts@grupaunirol.pl

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W konsekwencji Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, dokonać zwrotu towaru, na adres SPÓŁKI. Zwrot uiszczonej łącznej ceny nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, zaś w braku wskazania rachunku, na rachunek z którego dokonano zapłaty, jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty. W braku wskazania rachunku w oświadczeniu i w braku rachunku zwrotnego SPÓŁKA niezwłocznie zwróci się do Klienta o podanie danych umożliwiających jej dokonanie zwrotu łącznej ceny.

 

3. Klient jeśli zawarł umowę jako konsument, może na zasadach określonych powyżej odstąpić od części umowy, jeżeli jednym zamówieniem objął kilka towarów. W takim wypadku obowiązek zwrotu towaru i ceny za ten towar dotyczą tej części zamówienia, z której Klient zrezygnował.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

2) w innych wypadkach, jeżeli przewidują to przepisy prawa.

Największy

magazyn w polsce

10000

produktów w ofercie

Specjalistyczna

stal i niezwykła dbałość o procesy produkcyjne

Nasz portal wykorzystuje informacje zapisane w plikach cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Szczegóły w zakładce "Polityka prywatności".